Wat is een bandenlabel

Met ingang van 01-05-2021 is het Europese bandenlabel, op basis van vernieuwde en aangescherpte Europese regelgeving (Verordening (EU) 2020/740), ingrijpend gewijzigd. Dit nieuwe Europese bandenlabel geldt voor personenwagenbanden (C1), lichte bedrijfsautobanden (C2) en zware bedrijfsautobanden(C3).

Het nieuwe verplichte Europese bandenlabel moet op de band of in de verkooppunten van alle C1-, C2- en C3- banden die vanaf 1 mei 2021 zijn geproduceerd, worden getoond. Het label (etiket) laat zien in hoeverre de band zuinig, milieuvriendelijk en veilig is. Ook geeft het de prestaties weer van banden die specifiek ontworpen zijn voor gebruik bij hevige sneeuw en ijscondities. Het bandenlabel maakt vergelijking van banden mogelijk met als doel om het gebruik van veiligere, zuinigere en stillere banden te stimuleren.

Echter, op het label worden slechts 5 prestatie-criteria genoemd terwijl er wel 50 prestatie criteria bestaan om de kwaliteit van een band te beoordelen. Voorbeelden hiervan zijn: slijtvastheid (kilometer-rendement), remmen op droog wegdek, tractie op sneeuw, zijdelingse grip op ijs, geluidsproductie in het voertuig, handling en aquaplaning.

DE VIJF PRESTATIE-CRITERIA BANDENLABEL INFORMATIE

Het bandenlabel geeft een waarde (klasse) voor de volgende vijf criteria:

BRANDSTOF-EFFICIËNTIE

5 klassen van A (het zuinigst) t/m E (het minst zuinig).

Het brandstofverbruik van een voertuig is afhankelijk van factoren als het motortype, de snelheid, het soort wegdek, de weersomstandigheden etc. De rolweerstand van banden is verantwoordelijk voor circa 20% van het brandstofverbruik. Minder brandstofverbruik betekent lagere brandstofkosten en minder uitstoot van CO2. Het verschil tussen klasse A en klasse G kan voor personenauto’s (C1) oplopen tot 7,5% en voor bedrijfsvoertuigbanden (C3) tot 15%.

GRIP OP NAT WEGDEK

5 klassen van A (de kortste remweg) t/m E (de langste remweg).

De grip van een band op nat wegdek kan verschillen door onder andere het voertuigtype, de weersomstandigheden en het profiel. Goede grip is belangrijk als het gaat om veiligheid. De remweg van een band met klasse A zal in de praktijk circa 18 meter (30%) korter zijn dan een band met klasse E, als er maximaal wordt geremd.

ROLGELUIDEMISSIE

3 klassen van extern rolgeluidsniveau, de gemeten waarde in dB.

Met het extern afrolgeluid bedoelen we het verkeerslawaai dat de band veroorzaakt. Behalve het geluidsniveau in decibel (dB), geeft het pictogram ook nog het geluidsniveau A, B of C aan.

Note: Er is geen direct verband tussen extern (buiten de auto) en intern (in de auto) afrolgeluid van banden.

GRIP OP SNEEUW

Voor banden met het sneeuwsymbool geldt dat ze voldoen aan de in VN/ECE-regelement nr. 117 genoemde minimumsneeuwgrip-indexwaarden en geschikt zijn voor gebruik bij hevige sneeuwcondities. Het sneeuwsymbool is te vinden op winterbanden en veel all season banden.

GRIP OP IJS

Banden met het ijssymbool voldoen aan de minimum gripindexwaarden en zijn geschikt voor gebruik bij zeer hevige sneeuw- en ijscondities.

Het ijssymbool kan voorlopig alleen op labels voor personenautobanden worden vermeld.

Banden met grip op ijs zijn specifiek ontworpen voor een met ijs en aangedrukte sneeuw bedekt wegdek. Deze banden mogen alleen worden gebruikt in zeer strenge weersomstandigheden (bv. lage temperaturen). Het gebruik van banden met grip op ijs in minder strenge weersomstandigheden (bv. neerslag of hogere temperaturen) kan tot slechtere prestaties leiden, met name wat betreft grip op nat wegdek, wegligging en slijtage.

De EU beschikt over een zogenaamde “European Product Database for Energy Labelling (EPREL)”. Vanaf 1 mei 2021 kunnen de banden(label)gegevens in de database geraadpleegd worden. Op het nieuwe bandenlabel staat tevens een QR-code waarmee de gegevens van het productinformatieblad, zoals benoemd in bijlage III van Verordening (EU) 2020/740, op termijn voor een ieder beschikbaar is.

Verwijzend naar genoemde Europese Verordening (EU) 2020/740, benadrukken wij dat in de eerste plaats het gedrag van de bestuurder bepalend is voor het brandstofverbruik en de verkeersveiligheid, en met name dat:

  • Ecologisch verantwoord rijden kan het brandstofverbruik aanzienlijk kan doen dalen
  • De bandenspanning regelmatig moet worden gecontroleerd om de brandstofefficiëntie en de grip op nat wegdek te optimaliseren
  • De volgafstanden altijd strikt in acht moeten worden genomen

Deze verordening is niet van toepassing op:

  • Professionele terreinbanden;
  • Banden die enkel zijn ontworpen voor montage op voertuigen die voor het eerst zijn geregistreerd vóór 1 oktober 1990;
  • T-reservebanden voor tijdelijk gebruik;
  • Banden van de snelheidscategorie onder 80 km/h; e) banden met een nominale velgdiameter van minder dan 254 mm of meer dan 635 mm;
  • Banden met trekkracht bevorderende voorzieningen, zoals spijkerbanden;
  • Banden die uitsluitend zijn ontworpen om te worden gemonteerd op voertuigen die alleen bestemd zijn voor races;
  • Tweedehandsbanden, tenzij deze banden vanuit een derde land zijn ingevoerd. NLPublicatieblad van de Europese Unie L 177/6 5.6.2020

Bron: Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad